Tallinn – minu kodulinn

Kevad-talvel 2008 toimusid esimesed õpilasmängud projekti “Tallinn – minu kodulinn” raames. Nendest võttis aktiivselt osa peaaegu 500 õpilast ja õpetajat. Tookord olid osalejad üksnes Tallinna eesti ja vene õppekeelega koolidest. Kõik nad olid gümnasistid.

Kokku korraldati 9 üritust. Projekti õnnestumise nimel toetasid Jutulindu Integratsiooni Sihtasutus, Haridus- ja Teadusministeerium, Tallinna Haridusamet ja Õpetajate Maja, AS Kalev Cocolate Factory ja AS EMT. Restoran Peppersack pakkus kõigile väga maitsvat lõunasööki.

Kõik üritused mängiti võistlusmängudena, mille tarvis jagati osalejad 7 võistkonda. Kõikidele osalejatele jagati iPodid, millelt nad said kuulata huvitavaid lugusid vanalinna kohta ja sajanditevanuse elu-olu kohta. Võistkonnad orienteerusid Tallinna vanalinnas ja osalesid viktoriinis. Kogu mäng käis mõistagi võidu peale. Ja võitsid loomulikult parimad!!!

Mängud olid toredad, noored väga vahvad ja nutikad. See andis tõuke korraldada järgmised mängud juba sama aasta sügilsel – septembrist novembrini 2008.